Józsefvárosi Gazdálkodási
Központ Zrt.
Józsefváros újjáépül Józsefváros címer Akadálymentes oldal

Fogadj Te is örökbe egy közterületet Józsefvárosban!

Locsolás

Tovább folytatódik a közösségi program a Józsefvárosban élő lakosok és a kerületben működő szervezetek részére, a JGK Zrt. szakmai segítségével! Pályázzon ön is, fogadjon örökbe egy közterületet! Pályázatonként igényelhető támogatás mértékének legmagasabb összege: 200.000,- Ft.

Örökbefogadónak jelentkezhet minden 18. életévét betöltött magánszemély, a józsefvárosi társasházak/lakásfenntartó szövetkezeti ház illetékesei, józsefvárosi székhellyel és/vagy telephellyel rendelkező szervezet (jogi személy) és józsefvárosi intézmény. Pályázat benyújtásának határideje: 2023. augusztus 31. 

A program célja a kerületi lakosság vagy szervezetek bevonása, a közelükben lévő vagy működésükhöz köthető közterületek gondozása, zöldítése, ápolása, megtisztítása. A pályázati adatlap elérhető itt: https://jozsefvaros.hu/otthon/hirdetotabla/palyazat/fogadj-orokbe-egy-kozteruletet-2023-masodik-fordulo/

A támogatás formája vissza nem térítendő pénzbeli támogatás.

Az örökbefogadás időtartama a Támogatási Szerződés megkötésétől számított egy év. A megítélt támogatási összeg folyósítása utófinanszírozással történik.

JGK Zrt. szakmailag véleményezi a pályázat benyújtása és támogatás megítélése közötti időszakban, illetve szükség szerint folyamatosan szakértői segítséget nyújt a megállapodásban rögzített feladatok megvalósításában a velük egyeztetett módon.

Mit jelent az örökbefogadás? 

A pályázatra jelentkezéskor a pályázó személy vagy szervezet meghatározza, hogy mely közterületen milyen feladatok elvégzését tudja és szeretné vállalni. Célszerű a lakóhelyhez, működési helyhez, telephelyhez közel eső közterületet választani.

A programba jelentkezőkkel - a Közösségi Részvételi Iroda és a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (a továbbiakban: JGK Zrt.) munkatársai bevonásával - egyeztetjük a feladatok elvégzésének szakmai kritériumait és közösségi feladatait, a JGK Zrt. pedig szakmai segítséget nyújt a program ideje alatt.

A program keretében az alábbi feladatok ellátásában látunk együttműködési lehetőséget, de a pályázók ettől eltérő vállalásokat is tehetnek: közterület zöldfelületeinek gondozási feladatai ellátása, ládákban/konténerekben lévő növények, virágágyások gondozási feladatainak ellátása, kutyafuttatók rendben tartása, adott közterületen a hulladékok rendszeres összegyűjtése, síkosságmentesítés, zöldfelületek felújítása pl. füvesítés, ültetés (közterület-alakítási tervet nem igénylő léptékben), talajcsere, talajjavítás, fahelyek rendben tartása, gondozása.

Amennyiben az örökbefogadott területen a rendszeres gondozást/tisztántartást megelőzi egy kisebb mértékű felújítás (ültetés, talajcsere, füvesítés stb.) akkor azt lehetőség szerint elsőként el kell végezni, hogy a későbbiekben már a rendezett területet lehessen gondozni.

Mivel támogatja az Önkormányzat az örökbefogadót? 

A pénzbeli támogatáson túl a terület örökbefogadója által javasolt megvalósítási tervet a JGK Zrt. szakmailag véleményezi a pályázat benyújtása és támogatás megítélése közötti időszakban, illetve szükség szerint folyamatosan szakértői segítséget nyújt a megállapodásban rögzített feladatok megvalósításában a velük egyeztetett módon. A Közösségi Részvételi Iroda közösségfejlesztési és közösségszervezési tanácsot ad az örökbefogadóknak, valamint segíti az örökbefogadók közötti kapcsolatépítést, lehetőséget teremtve a tapasztalatcserére.

Jelentkezés módja: pályázat benyújtása. Határidő: 2023. augusztus 31. 

Érvényesen pályázni a felhívásban megjelölt határidőben, a pályázati felhíváshoz csatolt pályázati adatlap és nyilatkozatok magyar nyelvű kitöltésével és az arra jogosult általi aláírásával lehet.

A pályázat benyújtásának módja

Személyesen: Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Kerületgazdálkodási Ügyosztályán (1082 Budapest, Baross u 63-67. III. em. 307), postai úton: Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Kerületgazdálkodási Ügyosztály (1082 Budapest, Baross u 63-67. III. em. 307.) vagy e-mailen: zoldpalyazat@jozsefvaros.hu email címen. 

Magánszemély, valamint egyéni vállalkozó, gazdasági társaság képviselők részéről az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése értelmében elektronikus módon (Cégkapun keresztül a https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap elérhetőségen keresztül elektronikus űrlap, vagy ún. e-papír a Hivatal/Önkormányzat Hivatali Kapujára).

A pályázathoz feltöltött dokumentumokat „pdf” kiterjesztéssel kérjük elmenteni.

Amennyiben a pályázó e-mailen küldi be a pályázatát, nyertes pályázat esetén az aláírt pályázatot legkésőbb a szerződéskötésig be kell mutatni.

A borítékon, illetve a tárgyban kérjük megjelölni a pályázó és pályázat címét: 

Fogadj örökbe egy közterületet 2023! A pályázatok beérkezését követően megkezdődik a kapcsolatfelvétel a pályázókkal és folyamatosan zajlik a pályázatok szakmai egyeztetése.