Józsefvárosi Gazdálkodási
Központ Zrt.
Józsefváros újjáépül Józsefváros címer Akadálymentes oldal

Folytatódó kedvezményes helyiségbérlet pályázatok

A Józsefvárosi Önkormányzat nyilvános, egyfordulós pályázatot hirdet önkormányzati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó szervezetek, gazdasági társaságok és magánszemélyek  részére a tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló helyiségek kedvezményes bérbevételére.

A március 1. és április 5. között folyamatban lévő pályázat azokra a nem lakás céljára szolgáló helyiségekre került kiírásra, amelyekre a korábbi meghirdetéskor nem érkezett be pályázat vagy a bérleti szerződés valamilyen okból nem került a nyertessel megkötésre.

Fontos változás, hogy eltöröltük a pályázati dokumentáció díját, a részletes pályázati felhívás ingyenesen letölthető lesz 2023. március 1-től a Józsefvárosi Önkormányzat honlapjáról (Önkormányzati helyiségek és lakások – Józsefvárosi Önkormányzat (jozsefvaros.hu), a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. honlapjáról (Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (jgk.hu), és a pályázat benyújtására kizárólag elektronikus úton lesz lehetőség a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. honlapján erre a célra létrehozott linken (ami a pályázati felhívás mellett elérhető).

Az ajánlattétel leadásához a fent jelzett űrlap kitöltése szükséges, melyhez kötelezően csatolandó a szakmai terv (a megadott struktúrában elkészítve), ugyanakkor az egyéb nyilatkozatokat és igazolásokat csak a nyertes ajánlattevőnek kell bemutatni.

A nyertes ajánlattevők részére az ingatlanokat határozott időre, 5 évre adja bérbe az önkormányzat, amely időtartam meghosszabbítható.

Mivel az Önkormányzat ezen helyiségeket a jelenlegi állapotukban kívánja bérbe adni, így a helyiségek minimális bérleti díja nem piaci alapon került meghatározásra (hanem az adott helyiség jelenlegi közös / üzemeltetési költségének összegével azonosan) ezért a felújítás összegére vonatkozó bérbeszámításra nem lesz lehetőség.

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Helyiséggazdálkodási Iroda. Tel.: 06 1 216 6962/142, 257 mellék

További információ: http://jgk.hu/228-helyiseg-berbeadasi-palyazatok-kedvezmennyel-berelheto