Józsefvárosi Gazdálkodási
Központ Zrt.
Józsefváros újjáépül Józsefváros címer Akadálymentes oldal

Újra: Lakás pályázat!

Újra: Lakás pályázat!

A pályázat benyújtásakor lakással nem rendelkezők részére, tíz darab felújított lakás bérbeadására, jelenleg költségelvű lakbér előírása mellett, a Budapest Főváros VIII. kerületi Józsefvárosi Önkormányzat „III/2022.” megnevezésű nyílt rendszerű pályázatot írt ki.

A pályázaton részt vehet, aki legalább egy éves megszakítás nélküli állandó bejelentett lakcímmel, vagy egy éves bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik Józsefvárosban. Nem szükséges a legalább egy éves állandó bejelentett lakcím vagy tartózkodási hely megléte azon pályázó esetében 

  • aki a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ (továbbiakban: JSZSZGYK) által fenntartott Családok Átmeneti Otthonának lakója,
  • aki a JSZSZGYK Lakhatási, Életviteli, Lelki-segítségnyújtási, és Egzisztencia-teremtési Közösségi programjában (LÉLEK program) érintett szálló/ház/lakás lakója,
  • aki legalább 90 napja Józsefváros területén hajléktalan ellátó Intézményben él,
  • akinek lakhatási krízishelyzet miatt önkormányzati lakás került bérbeadásra a veszélyhelyzettel igazolhatóan összefüggő okból,
  • aki legalább 1 éve a Józsefvárosi Önkormányzat vagy annak intézménye, illetve Józsefvárosi Önkormányzat 100%-os tulajdonú gazdasági társaságának dolgozója.

A pályázati részvétellel kapcsolatos egyéb feltételeket a pályázati felhívás tartalmazza. A pályázati felhívás és jelentkezési lap megtekinthetők és letölthetők a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. honlapján (www.jgk.hu), valamint az Önkormányzat honlapján (www.jozsefvaros.hu) is. 

A nyomtatványok személyesen is átvehetők – ügyfélfogadási időben – a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Lakásgazdálkodási Iroda Lakáspályázati Csoportjánál.

Ügyfélfogadási idő: H-13.30-18.00, Sz: 8.00-12.00, 13.00-16.30 P: 8.00-11.30

A pályázat benyújtása: kizárólag hagyományos úton, papír alapon, személyesen, zárt, jelöletlen borítékban lehetséges a Lakáspályázati Csoportnál.

Pályázat benyújtásának a határideje: 2022. december 16. (péntek) 13:30