Józsefvárosi Gazdálkodási
Központ Zrt.
Józsefváros újjáépül Józsefváros címer Akadálymentes oldal

Tájékoztatás várakozási hozzájárulások határidejéről

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az alábbi várakozási hozzájárulások határideje hamarosan lejár, így azok meghosszabbítása szükséges.

 • Lakossági várakozási hozzájárulás, 2022. február 28. napjáig
 • Gazdálkodói várakozási hozzájárulás, 2022. január 31. napjáig
 • Egészségügyi várakozási hozzájárulás, 2022. január 31. napjáig

érvényes!

A 2022. évre érvényes várakozási hozzájárulás kérelmezése 2022.01.03. napjától lehetséges.

Lakossági várakozási hozzájárulás:  

Az éves lakossági várakozási hozzájárulás (parkolási engedély) nem alanyi jogon jár, az csak kizárólag kérelemre adható ki.

Lakossági várakozási hozzájárulás kiadható annak a kérelmezőnek, aki rendelkezik:  

 1. bejelentett, állandó VIII. kerületi lakcímmel (személyazonosító igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány),
 2. tulajdonosa/ vagy forgalmi engedélybe bejegyzett üzembentartó esetén az üzembentartója a gépjárműnek (forgalmi engedély szerint),
 3. a jármű érvényes forgalmi engedéllyel rendelkezik (forgalomból kivont vagy lejárt műszaki vizsgával rendelkező járműre engedély nem adható),
 4. a gépjárművön nincs 30 napnál régebbi, nem vitatott parkolási- és pótdíjhátralék nyilvántartva,

Céges (munkáltatótól kizárólagos használatra kapott gépjármű esetében) lakossági várakozási hozzájárulás kiadható annak a kérelmezőnek, aki rendelkezik:

 1. bejelentett, VIII. kerületi állandó lakcímmel (személyazonosító igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány),
 2. a munkáltatója a gépjármű üzembentartója (ennek hiányában tulajdonosa) vagy munkáltatója lízingeli / tartósbérleti szerződéssel üzemelteti, aki kizárólagos használatra odaadja a gépkocsit (forgalmi engedély; munkáltatói nyilatkozat; lízinget/tartósbérletet igazoló nyomtatvány),
 3. A jármű érvényes forgalmi engedéllyel rendelkezik (forgalomból kivont vagy lejárt műszaki vizsgával rendelkező járműre engedély nem adható),
 4. a gépjárművön nincs 30 régebbi, nem vitatott parkolási- és pótdíjhátralék nyilvántartva,
 5. a cégadatok igazolása (30 napnál nem régebbi cégkivonat, aláírási címpéldány),

 

A lakossági várakozási hozzájárulás 2022. évre vonatkozóan 2022.01.03. napjától ügyfélszolgálatunkon személyesen, vagy ÜGYFÉLABLAK rendszerünkön online folyamatosan igényelhető. A lakossági várakozási hozzájárulás, VIII. kerületi lakosonként történő kiadása az első gépjárműre díjmentes. Az esetleges várakozás elkerülése érdekében, célszerű igénybe venni az online ügyintézést, amennyiben a saját üzembentartásában áll a kérelemmel érintett gépjármű.

https://ugyfelablak.jgk.hu

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az ügyfélablak rendszerünkben történő regisztráció során, a bejelentkezéshez szükséges regisztráció a citromail továbbá a freemail szolgáltatók használata közben problémák merülhetnek fel, ezért amennyiben lehetőség van rá, a regisztráció során szíveskedjenek kerülni ezen email szolgáltatók által üzemeltetett email címek ügyintézéshez történő használatát.  

Gazdálkodói várakozási hozzájárulás:

Gazdálkodói várakozási hozzájárulás - kérelemre - annak a gazdálkodónak adható, amelynek székhelye, telephelye vagy fióktelepe a VIII. kerület várakozási övezet területén van, az általa megjelölt olyan személygépkocsikra, három- vagy négykerekű motorkerékpárokra, három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpárokra, vagy 3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó tehergépkocsikra, amelyeknek a gazdálkodó az üzembentartója. A gazdálkodói várakozási hozzájárulás a kerület közúti várakozóhelyein 50% kedvezményes díjú és üzemidőn belül időtartam korlátozás nélküli várakozásra jogosít.  

A gazdálkodói várakozási hozzájárulás kiadásának feltételei:

 1. székhely, telephely, fióktelep stb. a kerület fizető övezet területén van,
 2. a cégadatok igazolása (egy évnél nem régebbi aláírási címpéldány és cégkivonat másolata),
 3. a cég a gépjármű tulajdonosa/üzembentartója (forgalmi engedély),
 4. A jármű érvényes forgalmi engedéllyel rendelkezik (forgalomból kivont vagy lejárt műszaki vizsgával rendelkező járműre engedély nem adható),
 5. 3.000 Ft költségtérítést megfizette.

Az 50% díjkedvezmény a megfelelő parkoló kártyával történő jegyvásárláskor, vagy a mobiltelefonos díjfizetési rendszer használatával kifizetett parkoláskor érvényesíthető.

Egészségügyi várakozási hozzájárulás:

Egészségügyi várakozási hozzájárulás - kérelemre – a VIII. kerületben területi kötelezettséget vállaló háziorvos és gyermekorvos, illetve ezek asszisztense, a védőnő, valamint az önkormányzattal szerződéses viszonyban az adott területen a szociális házi gondozási tevékenységben részt vevő személynek adható, az általa megjelölt egy darab személygépkocsira, továbbá a VIII. kerületben területi kötelezettséget vállaló otthoni szakápolási szolgálatok, illetve a támogató szolgáltatásokat ellátó szervezetek által megjelölt személygépkocsikra.

Az egészségügyi várakozási hozzájárulás kiadásának feltételei:

 1. az alábbi szervezetek által kiállított igazolás fogadható el:
  • háziorvos és gyermekorvos, illetve ezek asszisztense által benyújtott kérelem esetén, a kerületi egészségügyi szolgálat,
  • védőnő által benyújtott kérelem esetén, a kerületi védőnői szolgálat,
  • otthoni szakápolási szolgálatot, illetve támogató szolgáltatást nyújtó által benyújtott kérelem esetén, az egészségügyi szakszolgálat és a területileg illetékes kerületi önkormányzat.
 2. a jármű érvényes forgalmi engedéllyel rendelkezik (forgalomból kivont vagy lejárt műszaki vizsgával rendelkező járműre engedély nem adható),
 3. a 3000 Ft költségtérítés megfizetése,

 

A Parkolási Igazgatóság ügyfélszolgálatának címe, telefonszáma és nyitvatartási ideje:

1084 Budapest Német utca 17-19.; telefon: 06-1-299-7000

 • Hétfő: 9:00 - 17:00
 • Kedd: 9:00 - 17:00
 • Szerda: 9:00 - 18:00
 • Csütörtök: 9:00 - 17:00
 • Péntek: 9:00 – 16:00

 

Pénztár nyitvatartási ideje:

 • Hétfő: 09:00-16:45, Munkaközi szünet: 11:30-12:00
 • Kedd: 09:00-16:45, Munkaközi szünet: 11:30-12:00
 • Szerda: 09:00-17:45, Munkaközi szünet: 11:30-12:00
 • Csütörtök: 09:00-16:45, Munkaközi szünet: 11:30-12:00
 • Péntek: 09:00-15:45, Munkaközi szünet: 11:30-12:00

Ügyfélszolgálatunk látogatottsága 09:00-10:00 valamint 11:00 és 13:00 között kiemelkedő.

Fentiekre tekintettel az esetleges várakozás elkerülése érdekében célszerű ügyfélszolgálatunkat a fenti időintervallumokon kívül igénybe venni, illetve az online ügyintézést előnyben részesíteni.

 

Pótdíjfizetés

Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy esetleges pótdíjfizetési kötelezettségüket az alábbiak szerint teljesíthetik:

 • a parkolójegy kiadó automata használatával
 • készpénz átutalással
 • személyesen ügyfélszolgálatunk pénztárában.

A várakozási hozzájárulások kérelmezéséhez szükséges formanyomtatványok a  https://www.jgk.hu/205-korzetek-varakozasi-es-altalanos-parkolasi-informaciok oldalon elérhetőek és letölthetőek.

 

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
Parkolási Igazgatóság