Józsefvárosi Gazdálkodási
Központ Zrt.
Józsefváros újjáépül Józsefváros címer Akadálymentes oldal

Otthon-felújítási támogatás

Hirdetmény
„Otthon-felújítási támogatás” pályázat kiírásáról

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a 257/2017. (XII.19.) számú határozatában döntött Józsefváros közigazgatási területén lévő, önkormányzati tulajdonú lakások jó bérlői számára Otthon-felújítási támogatási pályázatról. A döntés alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján hozott 134/2021. (III.11.) számú polgármesteri döntéssel Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat pályázatot ír „Otthon-felújítási támogatás” igénybevételére.

Az „Otthon-felújítási támogatás” programra a Képviselő-testület a 2021. évi költségvetésében vissza nem térítendő támogatásként bruttó 25.000.000,- Ft, azaz Huszonötmillió forint keretösszeget különített el.

A programmal az Önkormányzat támogatni kívánja azokat a bérlőket, akik a pályázat benyújtását megelőző 12 hónapon keresztül határidőre megfizették a lakbért és a kapcsolódó külön szolgáltatási díjakat, vagy a korábbi hátralékuk rendezésére kötött megállapodásban előírt részletfizetési kötelezettségeiket hiánytalanul teljesítették, valamint a bérleti szerződésben foglaltak alapján, bérlemény-ellenőrzési jegyzőkönyv által igazoltan tartózkodnak minden olyan magatartástól, amellyel lakótársaik nyugalmát, bérleményeik rendeltetésszerű használatát zavarnák, a lakásba nem fogadtak be a bérbeadó engedélye nélkül más személyeket.

A pályázat főként felújítási, korszerűsítési, komfortfokozat emeléssel járó, energiahatékonyságot javító munkálatokat támogatja, amely tartósan emeli az önkormányzati bérlakás használati értékét.

Pályázatonként legalább bruttó 50 ezer Ft, legfeljebb bruttó 300 ezer Ft értékű beruházás számolható el a támogatás terhére. 

A pályázat nyerteseiről a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. javaslata alapján Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság dönt.

A keret felhasználására annak kimerüléséig kerülhet sor azzal, hogy a támogatási szerződés megkötésére vonatkozó határidő 2021. október 29. napja. 

A veszélyhelyzeti intézkedések – ügyfélfogadási tilalom – alatt a pályázati adatlapot csak a pályázó által kitöltendő részt kitöltve kell benyújtani (pályázó adatai, bérlemény adatai, elvégzendő munkanemek, becsült költség). A bérleti szerződésre és bérleti díj fizetésére vonatkozó részt a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. munkatársai a benyújtott pályázat alapján vizsgálják és igazolják.

A részletes pályázati felhívás megtekinthető Hunlapunkon a www.jgk.hu Pályázatok - Letölthető nyomtatványaink menüben, valamint a www.jozsefvaros.hu oldalakon.

Budapest, 2021. március 17.

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. sk.