Józsefvárosi Gazdálkodási
Központ Zrt.
Józsefváros újjáépül Józsefváros címer Akadálymentes oldal

Lakásgazdálkodási iroda

az Önkormányzat és a Társaság között kötött közszolgáltatási szerződés alapján az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásával, illetve hasznosításával kapcsolatos feladatokat látja el.

Az iroda általános feladatai:

 • Nyilvántartja az Önkormányzat tulajdonában álló bérlakás állománnyal kapcsolatos változásokat, a bérlőket, a használókat, a jogcím nélküli használókat és az üres lakásokat.
 • Javaslatot tesz a Képviselő-testület lakásgazdálkodási koncepciójában meghatározott szempontok végrehajtására.
 • Az Önkormányzat nevében előkészíti, megköti és szükség esetén módosítja a bérleti/használati szerződéseket.
 • Előkészíti és lebonyolítja a szociális hatáskört gyakorló bizottság által meghatározott típusú lakáspályázatokat.
 • A vonatkozó önkormányzati rendeletben, valamint a tulajdonosi döntésekben foglaltaknak megfelelően kiadja a bérbeadói hozzájárulásokat és nyilatkozatokat.
 • A vonatkozó önkormányzati rendeletben meghatározott tulajdonosi döntést igénylő lakásügyeket előkészíti, majd a döntésben foglaltaknak megfelelően végrehajtja.
 • Intézi a városrehabilitációs területeken élő bérlők és használók kihelyezését.
 • Kivizsgálja a szociális lakbér megállapítása iránt benyújtott bérlői kérelmeket, jogosultság esetén megállapítja a szociális helyzet alapján fizetendő lakbért.
 • Új bérbeadás esetén gondoskodik a szerződéskötéshez kapcsolódó óvadék összegének befizettetéséről, szerződés megszűnését követően pedig, gondoskodik az igénybe nem vett óvadék visszafizetéséről.

1084 Budapest, Őr u. 8.

0614770830

lakasgazdalkodas@jgk.hu

 • Ferenc Erika lakásgazdálkodási irodavezető
 • Orgonás Éva lakásgazdálkodási irodavezető helyettes
 • Hegedűs Krisztina lakásgazdálkodási referens
 • Nahaj Nikoletta lakásgazdálkodási referens
 • Rozina Brigitta, lakásgazdálkodási referens
 • dr. Terjék Dorottya csoportvezető, lakáspályázati csoport
 • Kelemen Katalin Zsuzsanna lakásgazdálkodási referens
 • Pánya Ildikó Katalin lakásgazdálkodási referens
 • Böszörményi Alexander, lakásgazdálkodási referens
 • Bátki Bianka, lakáspályázati referens, lakáspályázati csoport
 • dr. Molnár Mária, lakásgazdálkodási referens
 • Nagyné Pusztay Viktória, lakásgazdálkodási referens
 • Botos Katalin, lakásgazdálkodási referens