Józsefvárosi Gazdálkodási
Központ Zrt.
Józsefváros újjáépül Józsefváros címer Akadálymentes oldal

Pótdíjazás, reklamáció

A közterületi parkolókat üzemeltető önkormányzatoknak joguk van díjat és pótdíjat szedni amelyet, a parkolóhelyet igénybe vevő autósnak kell megfizetnie.

A Közúti Közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény:

15. § (3) Közút területén vagy a közút területén kívüli közterületen létesített, illetőleg kijelölt várakozóhelyen a közút kezelője díj és pótdíj szedését rendelheti el.

(4) Az (1) bekezdésben, továbbá a 33. § (2) bekezdésében meghatározott díjak és pótdíjak befizetéséről az igénybe vevő köteles gondoskodni.

(5) Amennyiben a (3) bekezdésben meghatározott díjat nem fizették meg, a közút kezelője vagy az általa megállapodás alapján megbízott gazdálkodó szervezet a létesített, illetőleg kijelölt várakozóhely jogosulatlan úthasználatának időpontjától számított 60 napos jogvesztő határidőn belül köteles postára adni a díj- vagy pótdíjfizetési felszólítást.

Amennyiben az ügyfél a várakozási díjkülönbözetet és pótdíjat határidőben nem fizeti meg, úgy a JGK Zrt. Parkolási Igazgatóság üzemeltető jogosult a követelést akár jogi úton érvényesíteni, amelynek költségét az ügyfélre terheli.

Kérjük, hogy a pótdíjat a kiszabástól számított 15 naptári napon belül megfizetni szíveskedjenek, mert a 16. naptól a pótdíj összege (a jogszabály erejénél fogva, az abban leírt képlet alapján) emelkedik. A 60 napon túli késedelem újabb költségekkel terheli meg a pótdíj összegét.

A díj- és a pótdíjfizetési kötelezettség egy év alatt évül el. A díj és a pótdíj után késedelmi kamat nem követelhető, de a parkolás üzemeltetető pótdíjazásával kapcsolatos járulékos költségei igen.

A jogérvényesítés költségei magukba foglalják különösen a fizetési felszólítások postai és ügyviteli költségeit, a gépjármű nyilvántartóból történő adatlekérdezés díját, az esetleges ügyvédi munkadíjat, s az esetleges bírósági eljárás költségeinek a megfizetését is, amelyek összege néhány ezer forinttól több tízezer forintig terjedhet.

Pótdíjat akkor kell fizetni, ha a díjfizetési kötelezettség alá eső területen fizetés nélkül parkol, vagy tényleges parkolás a kifizetett parkolási időt egy óránál rövidebb időre történt fizetés esetén 5 perccel, egy órára vagy annál hosszabb időre történt fizetés esetén 15 perccel túllépi.

Amennyiben munkatársunk lejárt jegy miatt pótdíjazza, akkor a türelmi idő nem az ellenőrzés, hanem az előző (lejárt) jegy lejártától számítandó.

Társaságunk 2022.03.24. napjától lehetőséget biztosít a pótdíjfizetési kötelezettség SimplePay alkalmazáson keresztül történő kiegyenlítésére is.

A pótdíjfizetési kötelezettség teljesítésére ügyfélablak rendszerünkben (https://ugyfelablak.jgk.hu/login) történt regisztrációt követően a Parkolási Pótdíj adatainak megtekintése - Pénzügyi adatok -Bankkártyás fizetés oldalra belépve van lehetőség a SimplePay online bankkártyás fizetési felületen keresztül.

A pótdíjfizetési kötelezettség természetesen továbbra is rendezhető a fizetési felszólításhoz mellékelt készpénz-átutalási megbízással, belföldi postautalványon, vagy banki átutalással.  

Társaságunk 2022.03.24. napjától lehetőséget biztosít a pótdíjfizetési kötelezettség SimplePay alkalmazáson keresztül történő kiegyenlítésére is.

A pótdíjfizetési kötelezettség teljesítésére ügyfélablak rendszerünkben (https://ugyfelablak.jgk.hu/login) történt regisztrációt követően a Parkolási Pótdíj adatainak megtekintése - Pénzügyi adatok -Bankkártyás fizetés oldalra belépve van lehetőség a SimplePay online bankkártyás fizetési felületen keresztül.

A pótdíjfizetési kötelezettség természetesen továbbra is rendezhető a fizetési felszólításhoz mellékelt készpénz-átutalási megbízással, belföldi postautalványon, vagy banki átutalással.  

Ha a pótdíjfizetési kötelezettség teljesítésére nem a SimplePay alkalmazáson keresztül kerül sor abban az esetben kérjük, hogy a közlemény rovatba szíveskedjen feltüntetni a befizető azonosítót (vagy az ügyiratszámot) és a gépjármű rendszámát.

PARKOLÁSI PÓTDÍJBESZEDÉSI SZÁMLÁINK:

 • Józsefvárosi területen: 11784009-22229717 (OTP)
 • Fővárosi területen: 11784009-22229724 (OTP)

 

A Budapest Főváros tulajdonában álló közterületi parkolóhelyeken a kerületi lakossági várakozási engedély birtokában is kell parkolási díjat fizetni. A Józsefváros közigazgatási területén lévő, ám a Fővárosi Önkormányzat tulajdonban álló parkoló területek közül csak az alábbi helyeken fogadhatjuk el a józsefvárosi lakossági várakozási hozzájárulásokat:

 • Baross utca
 • Harminckettesek tere
 • Ludovika tér
 • Üllői út
 • II. János Pál pápa tér
 • Orczy út
 • Luther utca 4.
 • Fiumei út

A kerületi lakossági várakozási engedélyek kedvezményre, ingyenes parkolásra az alábbi területeken és közutakon nem jogosítanak:

 • Baross tér
 • Blaha Lujza tér
 • József körút
 • Múzeum körút
 • Rákóczi tér
 • Rákóczi út
 • Kerepesi út
 • Keleti Pályaudvar indulási és érkezési oldal

Töröljük a pótdíjazást, ha:

 • Ha ön az ellenőrzés időpontjában érvényes parkolójeggyel rendelkezett, de azt nem a rendelet előírásai szerint helyezte el, vagy a MOBIL díjfizetés illetve a parkolójegy érvényességének kezdő időpontja és az ellenőrzés között nem telt el- parkolójegy esetén 10 percnél, mobiltelefonos parkolási díjfizetés esetén 5 percnél hosszabb idő- és ügyfélszolgálati irodánkban a parkolójegy (eredetiben), illetve a MOBIL parkolás utólag bemutatásra kerül,
 • a pótdíjazáskor a gépkocsiban kihelyezett, de csak részben látható (így aztán a jogosultság szempontjából a helyszínen nem teljes körűen ellenőrizhető) mozgáskorlátozott igazolványát azonosításra alkalmas módon ügyfélszolgálatunkon bemutatja.

Semmilyen egyéb esetben nem tekinthetünk el a pótdíjazástól.

Így különösen:

 • ha jól láthatóan lejárt parkolójegy miatt pótdíjaztuk a járművet,
 • ha jól látható, hogy a mozgásában korlátozott személy igazolványa nincs az első szélvédő mögött, és a kocsin nincs mozgáskorlátozottságra utaló jelzés,
 • ha jól látható, hogy a jegyeinken rendszeresített biztonsági jelzés hiányzik, az érvényességét megváltoztatták.

A kiszabott pótdíj csak akkor törölhető, ha a pótdíjazott járműre nincs egy hónapnál régebbi vitatott pótdíjtartozás nyilvántartásunkban.

A parkolási pótdíjjal kapcsolatos panaszának a határidők tekintetében NINCS HALASZTÓ hatálya!

Parkolási pótdíjazásával kapcsolatosan a parkolasugyintezes@jgk.hu e-mail címre küldje elektronikus levelét, vagy hívja telefonos ügyfélszolgálatunkat a pótdíj fizetési felszólításon megadott telefonszámon.

Abban az esetben, ha a parkolási pótdíjjal kapcsolatos panaszára adott elutasító válaszunkkal nem ért egyet, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján lehetősége van panaszával a lakcíme, illetve tartózkodási helye szerinti békéltető testülethez fordulni, az Ön és a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. közötti fogyasztói jogvitában egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben történő döntés meghozatala, a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületek elérhetőségeihez, kérjük kattintson ide.