Józsefvárosi Gazdálkodási
Központ Zrt.
Józsefváros újjáépül Józsefváros címer

Tájékoztató bérleti, használati díj és vételár hátralék fizetési halasztásról

Józsefváros Önkormányzata döntött a lakás bérleti és használati díjak, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díjak, valamint a részletfizetéssel vásárolt lakások törlesztőrészleteinek halasztással történő megfizetéséről.

A bérleti díjak és a törlesztő részletek megfizetésére vonatkozó halasztás célja, hogy a koronavírus-járvány miatt nehéz helyzetbe került bérlők, és törlesztéssel lakást vásárolt vevők részére biztosítsa a 2020. április, május és június hónapokra eső díjak később, részletekben történő megfizetésének lehetőségét.

Lakásbérlemények és részletfizetéssel vásárolt lakások esetében mindenki élhet a halasztás, és az így keletkezett három havi díj egyenlő mértékű, legfeljebb hat hónap alatt (2020. augusztus 1. és 2021. január 15. között) kamatmentes részletekben történő megfizetés lehetőségével, aki bérleti vagy használati díjat fizet, vagy a vételárat részletekben törleszti, és a fizetési kötelezettségek elmaradása miatt, ellene még nem indult végrehajtási eljárás.

A nem lakás céljára szolgáló helyiségek esetében azok a bérlők élhetnek a bérlti díj fizetés halasztásának, és az így keletkezett három havi díj hátralék legfeljebb hat hónap alatt (2020. augusztus 1. és 2021. január 15. között) kamatmentes részletekben történő megfizetésének lehetőségével, akinek 2020. február 29. napjáig nincs a bérbeadó felé fennálló bérleti díj, valamint kapcsolódó közüzemi és különszolgáltatási díj hátraléka, vagy a hátralékot a kérelem benyújtásáig megfizeti.

10 % kedvezményben részesülhet az a bérlő, amelyik a munkavállalóit a 2020. április – június időszakban megtartotta.

A halasztás és a részletfizetés lehetőségével nem élhetnek a nagyvállalatok, valamint a Teleki téri Piac helyiség bérlői.

A halasztás időszakára késedelmi kamat nem kerül felszámításra.

A halasztásra vonatkozó kérelmek benyújtásának határideje 2020. május 15.

A fizetési halasztás és a részletfizetés feltételeiről szóló rendeletek elérhetők a Józsefvárosi Önkormányzat honlapján, a www.jozsefvaros.hu címen.

A fizetési halasztásra vonatkozó kérelem nyomtatványok (amelyek használata nem kötelező) letöltehetők az alábbi linken keresztül

A kérelem benyújtható e-mailben, a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. székhelyén és telephelyein kihelyezett postaládákon keresztül (elsődlegesen (1084 Budapest, Őr u. 8.) vagy postai úton.

Nováczki Eleonóra
vagyongazdálkodási igazgató sk.