Józsefvárosi Gazdálkodási
Központ Zrt.

Számviteli- és házelszámolási iroda

Feladataink:
A Társaság gazdasági- számviteli feladatainak ellátásában való közvetlen közreműködés, éves beszámoló összeállítása.
Az összes adóbevallás elkészítése, adóhatósági ellenőrzések során a Társaság képviselete, statisztikai jelentések készítése.
A Társaság gazdasági helyzetének folyamatos elemzése, a stratégiai pontok figyelése, információszolgáltatás a döntéselőkészítésekhez.
Az Önkormányzat felé rendszeres és eseti adatszolgáltatások, ÁFA- és főkönyvi feladások készítése.
Az önkormányzati feladatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások figyelése az önkormányzati költségvetési keretek viszonylatában.
Előlegek, ellátmányok igénylése és elszámolása.
A Komplex Házelszámolási Rendszer házanként készít kimutatást a bevételek és költségek alakulásáról adott időszakra.