Józsefvárosi Gazdálkodási
Központ Zrt.
Józsefváros újjáépül Józsefváros címer Akadálymentes oldal

Körzetek, várakozási és általános parkolási információk

Józsefvárosban díjtarifa (parkolási óradíj) szempontjából jelenleg három parkolási díjtarifa övezet van.

1.díjtételű területek:

A Rákóczi út-József körút-Üllői út-Kálvin tér-Múzeum körút által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket. Az egy órai parkolási díj 440.-HUF. Az övezetben 08:00 - 20:00 óra között kell parkoló díjat fizetni.

4.díjtételű területek:

A Rákóczi út-Baross tér-Kerepesi út-Lóvásár utca-Mosonyi utca-Festetics György utca-Fiumei út-Orczy tér-Orczy út-Nagyvárad tér-Üllői út-József körút által határolt terület, beleértve - a József körút kivételével - a határoló utakat és tereket, valamint a Lóvásár utcát. Az egy órai parkolási díj 265.-HUF. Az övezetben 08:00 - 18:00 óra között kell parkoló díjat fizetni.

5. díjtételű területek:

Az Orczy tér-Orczy út-Nagyvárad tér-Üllői út-Könyves Kálmán körút-Hungária körút-Kerepesi út-Lóvásár utca-Mosonyi utca-Fiumei út által határolt terület, valamint a határoló utak közül az Üllői út, a Könyves Kálmán körút, a Hungária körút és a Kerepesi út. Az egy órai parkolási díj 175.-HUF. Az övezetben 08:00 - 18:00 óra között kell parkoló díjat fizetni.

A díjfizető övezetek területén várakozni csak parkolási díj megfizetése mellett, vagy a különféle várakozási hozzájárulások birtokában szabad. A parkolási díj megfizethető a parkolási zónákban elhelyezett parkolójegy kiadó automatákból készpénz érme bedobásával megváltott parkolójegy vásárlásával, vagy a Nemzeti Mobilfizetési Rendszeren keresztül mobiltelefonról indított mobil parkolással lehet.

A Józsefváros területén díjfizető övezetekben állandó bejelentett lakosok az üzemben tartásukban álló egy autóra lakossági várakozási hozzájárulást kaphatnak..

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatának 26/2010. (VI.18.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 2021.09.10. napján hatályba lépett módosítása alapján lakosonként kérelmezhető az ingyenes lakossági várakozási hozzájárulás, amelynek kiváltásáért regisztrációs díjat továbbra sem kell fizetni a 8. kerületben állandó bejelentett lakcímmel rendelkező kérelmezőknek, a második autóra pedig továbbra is kedvezményesen lehet várakozási engedélyt igénybe venni a Rendeletben előírtak szerint.

Új lakossági várakozási hozzájárulás folyamatosan igényelhető.

A sorban állás elkerülése érdekében célszerű igénybe venni az elektronikus ügyintézést.

Regisztrációt követően a weboldalra újra belépve az ÜGYFÉLKAPU „Várakozási engedély igénylése " menüpontján keresztül lehet új lakossági engedélyt kérni, vagy a már meglévő lakossági engedélyt meghosszabbíttatni. Ha a megelőző évben már volt az autójára lakossági engedélye, és sem a jogosult, sem a gépkocsija adataiban nincs változás, az adatvédelmi szabályok változása miatt, a várakozási engedélyhez szükséges minden adat, újbóli megadása szükséges.

A személyes-és a gépjármű adatokat, illetőleg a lejáró engedély számát hosszabbítás esetén is kérjük megadni.

Amennyiben az év közben eladja gépkocsiját, és új autót vásárol, akkor az engedélyben módosítanunk kell az autó adatait. Ebben az esetben is új igényt szükséges benyújtani, és személyesen vagy meghatalmazott útján szükséges bejelenteni az autó cserét és bemutatni az új forgalmi engedély valamint a kérelmező lakcímet igazoló hatósági igazolványának eredeti példányát. Rendszámcsere esetén is ezt a fajta eljárást szükséges követni.

Lakossági várakozási hozzájárulás személyesen is igényelhető a Német u. 17-19. sz. alatti ügyfélszolgálaton.

A várakozási engedélyt azok a Józsefváros díjfizető övezeteiben állandó bejelentett lakcímmel rendelkező magánszemélyek is megkaphatják, akik munkáltatójuktól, cégüktől (az annak tulajdonában álló) gépkocsit kapták meg állandó használatra. Ebben az esetben a munkáltató cégszerű nyilatkozatát is mellékelni kell a kizárólagos használatról. Ugyanígy a lízingelt/tartós bérletbe átvett gépkocsikra is jár a várakozási hozzájárulás, ez esetben a lízingszerződés, ill. tartósbérleti szerződés mellékelésére van szükség. Magánszemélyek közötti kölcsön adást, vagy üzemben tartói jog átruházást csak a forgalmi engedélybe bejegyezve tudunk elfogadni.

A lakossági várakozási hozzájárulás költségtérítés mentes, de a lakosonkénti második autóra most is meg kell fizetni az éves parkolási díjat. Az éves parkolási díj az adott területen érvényes egy órai parkolási díj 250 szeresének, a gépkocsi környezetvédelmi besorolásának megfelelő kedvezménnyel csökkentett összege.

A Budapest Főváros tulajdonában álló közterületi parkolóhelyeken a kerületi lakossági várakozási engedély birtokában is kell parkolási díjat fizetni. A Józsefváros közigazgatási területén lévő, ám a Fővárosi Önkormányzat tulajdonban álló parkoló területek közül csak az alábbi helyeken fogadhatjuk el a józsefvárosi lakossági várakozási hozzájárulásokat:

 • Baross utca
 • Harminckettesek tere
 • Ludovika tér
 • Üllői út
 • II. János Pál pápa tér
 • Orczy út
 • Luther utca 4.
 • Fiumei út

A kerületi lakossági várakozási engedélyek kedvezményre, ingyenes parkolásra az alábbi területeken és közutakon nem jogosítanak:

 • Baross tér
 • Blaha Lujza tér
 • József körút
 • Múzeum körút
 • Rákóczi tér
 • Rákóczi út
 • Kerepesi út
 • Keleti Pályaudvar indulási és érkezési oldal

Gazdálkodói várakozási hozzájárulást a kerület, fizető övezeteiben fiókkal, telephellyel, székhellyel rendelkező intézmények, vállalkozások, szervezetek kérhetnek a tulajdonukban, üzemeltetésükben lévő gépkocsikra. Az intézményi várakozási hozzájárulás parkolási óradíjkedvezménye 50 százalékos, amelyet a jegyváltáskor, vagy a mobil parkoláskor érvényesíthetnek. A gazdálkodói várakozási hozzájáruláshoz mellékelni kell a cégkivonat, aláírási címpéldány, gépjárműadó nullás adóigazolás másolatát, szükség esetén egy meghatalmazás eredeti példányát. A gazdálkodói várakozási hozzájárulás költségtérítése nem változott, gépjárművenként 3.000.-HUF.

Szeretnénk felhívni figyelmüket, hogy a lakossági várakozási hozzájárulás igénylésének időpontjában fennálló 30 napnál nem régebbi parkolási és pótdíjfizetési kötelezettség esetén a lakossági várakozási hozzájárulás kizárólag abban az esetben bocsátható ki hogyha a gépjárműnek 30 napnál régebbi jogosulatlan parkolási esemény miatt kiszabott és vitatott várakozási díj és pótdíjtartozása áll fenn.

Parkolási díj megfizetése nélkül várakozhatnak a megkülönböztető jelzéssel felszerelt járművek, lakossági várakozási hozzájárulás birtokában az állandó bejelentett lakcímmel rendelkező józsefvárosi lakosok regisztrált járművei, a városrendészeti behajtási-és várakozási engedéllyel rendelkező járművek, az egészségügyi várakozási hozzájárulás birtokában az egészségügyi és szociális ellátást végzők járművei.

 

Forma nyomtatványok:

 

 

 

Parkolási körzetek és információk a Google térképén történő megtekintéséhez, kattintson ide.