Józsefvárosi Gazdálkodási
Központ Zrt.
Józsefváros újjáépül Józsefváros címer Akadálymentes oldal

Díjbeszedési csoport és Hátralékkezelési csoport

az irodavezető a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakásokkal kapcsolatos díjbeszedési- és hátralékkezelési feladatait koordinálja. A Díjbeszedési csoport és a Hátralékkezelési csoport munkájának megszervezését, a dolgozók irányítását végzi. Az önkormányzati tulajdonú lakások bérleti/használati- és kapcsolódó külön szolgáltatási díjainak beszedésével kapcsolatos feladatok elvégzését, a beszedett díjak könyvelését és egyeztetését felügyeli. Banki visszautalásokat vagy pénztári kifizetéseket kezdeményez. Az önkormányzati tulajdonú lakások bérleti/használati- és kapcsolódó külön szolgáltatási díjainak hátralékaival kapcsolatos feladatok elvégzését szervezi, pénzügyi nyilvántartásokat egyeztet, részletfizetéseket nyomon követi. Együttműködik a társszervezetekkel. A feladatkörhöz kapcsolódó ügyviteli, levelezésekkel kapcsolatos feladatokat lát el.

 • Gulyásné Marada Judit díjbeszedési és hátralékkezelési irodavezető


 

Díjbeszedési csoport
 

a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakásokkal kapcsolatos díjbeszedési feladatokat látja el. A csoporton belül dolgozó referensek munkájukat a csoportvezető közvetlen irányításával végzik. Önkormányzati tulajdonú lakások bérleti- és kapcsolódó külön szolgáltatási díjainak rögzítését, számlázását, a beszedett díjak könyvelését látja el. Ügyfélfogadáskor ügyfelek kérésére nullás és hátralékos igazolásokat állít ki, folyószámla egyenleget egyeztet személyesen és telefonon keresztül, valamint vízórával kapcsolatos ügyintézést lát el. Megítélt hátralékkezelési támogatás esetén részletfizetési megállapodást köt a házipénztárban történő első részlet megfizetését követően. Hátralék befizetésének vagy túlfizetés kifizetésének kiírását végzi a házipénztár részére.

1084 Budapest, Őr u. 8.

0613338935

dijbeszedes@jgk.hu

 • Fehér Margit díjbeszedési csoportvezető
 • Arany Diána, díjbeszedési referens
 • Jakóné Paulovics Zsuzsanna, díjbeszedési referens
 • Pintácsi Zsuzsanna, díjbeszedési referens és pénztáros
   

Hátralékkezelési csoport

a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakásokkal kapcsolatos hátralékkezelési feladatokat látja el. A csoporton belül dolgozó referensek munkájukat a csoportvezető közvetlen irányításával végzik, és az ügyfélfogadást, valamint a csoporton belüli feladatok ellátását utcaszintű területi felosztás szerint látja el. A hátralékkezelési csoport figyelemmel kíséri a lakbér, használati díj és az ahhoz kapcsolódó hátralékok alakulását és tartozás esetén intézkedik annak behajtása iránt. Felszólítja a hátralékos bérlőket és egyéb adósokat a tartozás rendezésére, illetve szükség esetén jogi eljárást indít. A tartozást felhalmozó bérlőkkel szemben kezdeményezi a bérleti szerződések felmondását a tulajdonos nevében. A részletfizetési kérelmet benyújtó bérlőkkel, használókkal részletfizetési megállapodásokat köt és figyelemmel kíséri a befizetések teljesítését, valamint kapcsolatot tart a támogatást nyújtó szervezetekkel. A hátralékkezelési csoport megteszi a szükséges intézkedéseket az önkényes lakásfoglalókkal szemben és kapcsolatot tart a szociális, gyermekvédelmi és egyéb szervezetekkel.

1084 Budapest, Őr u. 8.

0613135233

hatralek@jgk.hu

 • Cser-Szőke Ágnes hátralékkezelési csoportvezető
 • Oláhné Hegedűs Katalin – hátralékkezelési referens
 • Szabó Nikoletta – hátralékkezelési referens
 • Czakó Judit Éva – hátralékkezelési referens