Józsefvárosi Gazdálkodási
Központ Zrt.
Józsefváros újjáépül Józsefváros címer Akadálymentes oldal

Vagyonhasznosítási divízió

A divízió három területen látja el az önkormányzati tulajdonnal kapcsolatos feladatokat.

  1. Az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségeket, ingatlanokat (telkek, gépkocsi-beállók telkeken, parkolóházakban, lakóházak udvarán) bérbeadja a tulajdonos rendelkezései mellett, valamint ellátja az ezzel kapcsolatos díjbeszedési és hátralékkezelési feladatokat.
  2. A bérlős és üres lakások, nem lakás célú helyiségek, tetőterek, telkek, egészházas ingatlanok értékesítésével kapcsolatos feladatokat ellátja, üres ingatlanok esetén lebonyolítja a versenyeztetési eljárást, valamint ellátja az ezekhez kapcsolódó beszedési és hátralékkezelési, kötbérkövetelések érvényesítési feladatokat.
  3. Ellátja az Önkormányzat képviseletét azon társasházakban, amelyekben az Önkormányzatnak tulajdona van. Részt vesz a társasházak közgyűlésein, a közgyűlési döntések alapján intézkedik a közös költség kötelezettség, felújítási alapra történő befizetések, célbefizetések teljesítése érdekében.

A Vagyonhasznosítási divízióvezető együttműködik a zrt. vezetőivel és szervezeti egységeivel, irányítja és ellenőrzi a divízióhoz tartozó irodák működését, koordinálja a napi munkavégzést, nyilvántartásokat- és beszámolókat készít, közreműködik a tulajdonosi döntések előkészítésében, előterjesztéseket készít, és elindítja a területhez tartozó közbeszerzési és beszerzési eljárásokat. Részt vesz a területéhez tartozó Képviselő-testületi, vagy Bizottsági üléseken.

  • dr. Görcsös Mónika vagyonhasznosítási divízióvezető
  • Szilágyi Zsuzsa marketing referens