Józsefvárosi Gazdálkodási
Központ Zrt.

Kerületőrség

A kerületőrség alapvetően a közbiztonság fenntartásában működik közre, azonban feladatai többrétűek. A Kerületőrség a VIII. kerület terein, játszóterein személyes jelenléttel biztosítja a terek működési rendjének betartását, betartatását.

Ellátja az Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek műtárgyai, a parkok és terek felszerelései, a növényzet, valamint az önkormányzati vagyon részét képező egyéb dolgok őrzését, állagának megóvását.

A jogsértések, jogellenes cselekmények megakadályozására személyes jelenléttel törekszik.

7 téren állandó (24 órás) őrzéssel, 3 téren nappali őrzéssel látják el feladataikat, 5 téren pedig nappali visszatérő időszakos ellenőrzést hajtanak végre járőrözéssel.