Józsefvárosi Gazdálkodási
Központ Zrt.
Józsefváros újjáépül Józsefváros címer Akadálymentes oldal

Igazgatóság Elnöke

Irányítja, összefogja, ellenőrzi a Vagyongazdálkodási, a Városüzemeltetési, a Parkolási és a Gazdasági Igazgatóság, és a közvetlenül alárendelt szervezeti egységek munkáját. Munkáltatói jogokat gyakorol, a Zrt. teljes munkavállalói állománya felett.

Előkészíti és/vagy végrehajtja a Tulajdonos Önkormányzat döntéseit.

Az Önkormányzat és a külső szervezetek felé képviseli a Zrt-t, gondoskodik és előterjeszti a Zrt. éves üzleti tervének elkészítéséről és végrehajtásáról, valamint a mérlegbeszámoló határidőben történő elfogadtatásáról. Az Önkormányzattal kötött keretszerződés tartalmának megfelelően, ellátja/elláttatja a szakmai- gazdasági- humánerőforrás feladatokat.

Képviseli a feladatellátásból adódó társasházi közös képviseleti munka során felmerülő teendőket, a társasházakkal kötött szerződések alapján. Gondoskodik a gazdálkodás és a szakmai feladatellátás szabályszerű működtetéséről.

Elérhetőség:
1084 Budapest, Őr utca 8.
0613334146, 0613135607
igazgatosag@jgk.hu

  • Kovács Ottó István, igazgatóság elnöke