Józsefvárosi Gazdálkodási
Központ Zrt.

Személyügyi-, bér- és tb elszámolási iroda

A Társaság munkaügyi feladatainak ellátása, munkaszerződések, munkaköri leírások, be-és kilépéssel kapcsolatos megállapodások, egyéb dokumentumok elkészítése, a társaság által megbízott ügyvédi iroda közreműködésével.

A munkaügyhöz kapcsolódó határidők követése és betartása, próbaidő, szabadságok, és minden egyéb határidő tekintetében.

Tanulmányi szerződések, a munkakörök betöltéséhez szükséges tanfolyamok és egyéb beiskolázás ügyintézése, adatszolgáltatás a szakképzési hozzájárulással kapcsolatos elszámolásokhoz, az előírt szakképzés megszerzésének nyomon követése.

A Társaság bérelszámolási feladatainak végzése, a munkaviszonyban álló alkalmazottak, valamint az állományon kívüli munkavállalók munkabérének számfejtése, nyilvántartása.

Intézkedés az adók és járulékok határidőre történő befizetéséről, adatszolgáltatási és bejelentési kötelezettségének rendezése, bér – és járulékfeladás elkészítése.

Intézkedés a bérek, jutalmak, stb. számfejtése, nyilvántartása és kifizetése iránt, fizetési előlegek, betegszabadságok, táppénzek, gépkocsi használat és egyéb, béren kívüli juttatások nyilvántartása és a kifizetések ügyintézése.

Nyugdíjazással, munkavédelemmel összefüggő adatszolgáltatás és közreműködés.

Az éves és havi bevallások elkészítésében való részvétel, nyilatkozatok, adóbevallások, statisztikák elkészítése és ügyintézése.

A jogszabályban meghatározott nyilvántartási kötelezettségek vezetése (pl. bérköltség alakulása, rendkívüli munkavégzés, készenlét, ügyelet, stb..), általános és egyedi adatszolgáltatás teljesítése.

A munkavállalók egyéni bérkartonjának kezelése és naprakész vezetése, igazolások kiállítása a munkavállaló vagy egyéb kérés esetén.

A munkatárs belépésekor szükséges iratok elkészítése, bekérése, illetve a bejelentések megtétele, kilépéskor az igazolások elkészítése, bér-és egyéb jövedelmek, végkielégítések számfejtése, bejelentések megtétele.