Józsefvárosi Gazdálkodási
Központ Zrt.

Díjbeszedési iroda

Az önkormányzati tulajdonú lakások bérleti/használati díját, víz- és csatornadíját, szemétszállítás díját, a lakásokkal kapcsolatos lift- és antennadíjakat, valamint a bérbeadó Önkormányzat részére a bérlő által fizetendő egyéb összegeket (központi fűtés díj) a bérbeadó szedi be a bérlőktől/használóktól. A bérleti szerződés alapján a bérlők részére az Önkormányzat nevében számlát állít ki a bérleti szerződés szerinti rendszerességgel. A felsorolt díjakat a beszedés érdekében – elkülönített, saját nevére – nyitott bankszámlára, illetve házipénztárba szedi be, meggyőződik arról, hogy a befizetések határidőben és folyamatosan megtörténnek-e. Fizetési késedelem esetén – a Hátralékkezelési Iroda igénybevételével – gondoskodik a késedelmes összegek és azok kamatai, járulékai behajtásáról.

Ügyfélfogadási időben egyeztet a bérlőkkel, kezeli esetleges panaszaikat, igyekszik segítséget nyújtani fizetési nehézségeik megoldásához. A bérlők részére 0-s és hátralékos igazolásokat ad ki, tartja a kapcsolatot a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeivel, a Családsegítő Szolgálattal, a Gyermekjóléti Szolgálattal.

Adósságcsökkentési támogatás esetén az önrészre részletfizetési megállapodásokat megköti, az önrészfizetési kötelezettségek teljesítésének idejére a számlák fizetési határidejét átütemezi annak érdekében, hogy folyamatos teljesítés esetén a részletfizetés kamatmentes legyen.

A lakbér-, a lakásfenntartási- és az adósságcsökkentési támogatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatásokat, továbbá a Fővárosi Közmű kompenzációkat a bérlők számláján jóváírja, csökkentve azokkal havi befizetési kötelezettségeiket.

Minden – a díjak beszedésével kapcsolatos – változást, aktualitást a www.kisfalu.hu honlapon folyamatosan közzétesz, az aktuális önkormányzati, illetve fővárosi rendeletekre hivatkozással.